loading
GIao hàng chỉ trong 30 Phút
logo
  • 0
Mì trộn đùi gà CAY sốt thái

40.000 đ
49.000 đ
5 (0)
Mì trộn đùi gà sốt tiêu đen

40.000 đ
49.000 đ
5 (0)
Mì trộn đùi gà quay shilin

40.000 đ
47.000 đ
5 (1)
Mì dẻ sườn bò rút xương

65.000 đ
75.000 đ
5 (0)
Mì trộn thêm

15.000 đ
5 (1)
Mì giò heo phần 2 người ăn (1 hộp + 3 vắc mì)

150.000 đ
5 (0)
Mì bò rút xương 3 người ăn (1 hộp + 4 vắc mì)

220.000 đ
235.000 đ
5 (0)
subcrible

Đăng ký nhận thông tin khuyến mãi

Thông tin khuyến mãi mỗi tháng sẽ được gửi vào inbox cho các chuyến đi của bạn
Có lỗi xảy ra mời bạn thử lại sau.